Metanmätning

2014_sistametan

Sista metanmätningarna. Någonsin.

Friggeboden

2014_friggeboden

Wakeboard

2014_wb

Metanlina

Lina mäter metanutsläpp från växter som examensarbete.

2014_metanlina1

2014_metanlina2

2014_metanlina3

Sätt en kammare av plast och plaströr över ett par växter. Sätt igång maskinen som är kopplad till kammaren. Anteckna starttiden. Vänta fem minuter. Ta bort kammaren. Anteckna sluttid. Upprepa vid en till växtsamling. Vänta i en och en halv timme. Upprepa. I tjugofyra timmar. Och sen åker vi till ett annat ställe och gör om samma sak i tjugofyra timmar.

Dyk

14_dyk

Jämtlandstriangeln

Sista doppet?

14_dopp

Norrpada

14_norrpada900

Fjällvecka

Paddel

14_paddel900