"Skit ner er, vi torkar"

På omvårdnadsprogrammets kortegevagn, studenten 2012